..:: اضطراب ::..

در افرادی که به اختلال اضطرابی مبتلا هستند:
ترس فرد بسیار شدیدتر از آنچه واقعا وجود دارد هست، یعنی ترس با آنچه در واقعیت هست تطابقی ندارد.
افراد دائما خود را در حالت ترس و وحشت می‌بینند بدون آنکه علت بخوبی مشخص باشد.
ترس و نگرانی دائما وجود دارد و دائماً به فرد فشار وارد میکند و او را از زندگی طبیعی دور میکند. باعث میشود فرد نتواند شغل خود را حفظ کند و روابط خوب و طولانی با خانواده و دوستان خود داشته باشد.
در این قسمت فایلهای صوتی مربوط به شناخت این بیماری و درمان آن به زودی قرار میگیرد.