..:: افسردگی ::..

افسردگی به قدری شایع است که سرماخوردگی روانپزشکی لقب گرفته است. و درمان روانشناسی آن نیاز به تلاش و پشتکار در زمان هایی که حالتان نسبتا خوب است می باشد. تشخیص افسردگی با این نشانه ها می باشد.
طول مدت دوره حداقل دو هفته
حداقل یکی از ملاک های خلق افسرده یا از دست دادن علاقه باید وجود داشته باشد
خلق افسرده شامل غم و نومیدی یا غم و نومیدی و احساس خلا
خلق افسرده در کودکان ممکن است به شکل زودرنجی و تحریک پذیری نشان داده شود
در ملاک لاغر یا چاق بیش از حد منظور این است که فرد در عرض یک ماه بیشتر از ۵ درصد وزن خود را از دست بدهد یا به وزنش اضافه شود.
تفاوت های سنی در شیوع افسردگی بسیار زیاد است. شیوع در افراد ۱۸ -۲۹ سال (جوان) سه برابر افراد ۶۰ سال و بالاتر (سالمندان) است.
در شروع زودرس افسردگی در نوجوانی، تعداد زنان بیشتر از مردان است.
تمام نشانه ها و درمان افسردگی به صورت فایلهای صوتی در این بخش می باشد. شما با گوش دادن و عمل به فایلهای صوتی می توانید خود درمانگر خودتان شوید. نکته مهم و حائز اهمیت اینست که تنها راه موفقیت و پیروزی شما در درمان عمل کردن به مسائل مطرح شده می باشد.