..:: دوره کاملا تخصصی درمان وسواس ::..

اکنون به لطف خداوند برای درمان مراجعینم توانستیم به این باور برسیم که دوستان میتوانند خودشان درمانگر خودشان باشند.

طبق تجربه مشکلات بیماران را شناسایی کردیم سپس تمام نکات و صحبت هایی که در جلسات مشاوره بیان میکردیم و صحبت های دوستان به صورت ریز به ریز و گام به گام در قالب ویس و فیلم در آوردیم که دوستان بتوانند هر زمان از روز یا شب که نیاز داشتند به جلسات گوش کنند.

پیشنهاد ما آن است که هر روز فایل های این دوره گوش بدهیم تا خیلی سریعتر از خود مشاور بیان شود و البته با مدام گوش دادن به فایل های دوره آگاهی روزانه شما بالاتر می رود و با مشاوره تخصصی خود بهبودی 90 درصد رو کمتر از 5 ماه را تجربه می کنید.

لازمه موفقیت در این روش استمرار در گوش دادن و عمل کردن به بیانیه هاست.

..:: مراحل شرکت در دوره درمانی فرش تا عرش ::..

 1. دانلود اپلیکیشن نسخه اندروید

 2. نصب اپلیکیشن اندروید بر روی موبایل خود

 3. ثبت نام در اپلیکیشن

 4. خرید دوره درمانی فرش تا عرش

دانلود نسخه اندروید اپلیکیشن روان درمانگر

آموزش نصب اپلیکیشن روان درمانگر ویژه اندروید

آموزش نصب اپلیکیشن روان درمانگر ویژه آیفون

دوره کامل و قدرتمند درمان وسواس (از فرش تا عرش) + فایل صوتی به همراه مشاوره

 1. جلسه اول: مفاهیم وسواس
 • وسواس چیست و انواع آن (40 دقیقه)
 • مفاهیم وسواس (30 دقیقه)
 • نحوه برداشت افراد وسواسی از افکار خود (17 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه اول (21 دقیقه)
 • مراقبه جلسه اول (35 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: ایجاد باور بهبودی (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: سرنوشت را از سرنوشت (6 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: تنفس عمیق (3 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: تغییر افکار و تغییر باور (3 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: لحظه حال (4 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: کمالگرایی (3 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: لطفا سختگیر نباشید (6 دقیقه)

 

 1. جلسه دوم: انتخاب گری و باورها
 • انتخابگری و باور (35 دقیقه)
 • بحث انتخابگری و باور (20 دقیقه)
 • چرا وارسی بدنی (16 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه دوم (17 دقیقه)
 • مراقبه جلسه دوم (32 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: انتخاب کردن (8 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: برداشت ذهنی (10 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: برداشت ذهنی و وارسی (5 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: برای چی غر میزنم (5 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: غر زدن و وارسی بدنی (5 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: نگرانی (6 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: تنبیه خودم (6 دقیقه)

 

 1. جلسه سوم: اهداف و پذیرش خود
 • پذیرش خود (39 دقیقه)
 • تعیین هدف (21 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه سوم (27 دقیقه)
 • مراقبه جلسه سوم (26 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: سرزنش ممنوع (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: نوشتن اهداف (6 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: شما هم غر میزنید (5 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: برای خودتان احترام قائلید؟؟ (7 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: اعتماد بنفس خودت رو ببر بالا (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: میدونستید شنا هم سخت گیرید؟؟ (4 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: اعتماد بخدا و خود (5 دقیقه)

 

 1. جلسه چهارم: 5 نیاز اساسی بدنبال حس عالی
 • پنج نیاز اساسی ما چیست؟ (31 دقیقه)
 • بدنبال احساس خوب (22 دقیقه)
 • مراقبه جلسه چهارم (56 دقیقه)
 • تمرین روز اول: احساس صبحگاهی (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: بررسی نیازهای من (3 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: خواسته ها و نیازهای درونی من (4 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: بخشش یا کینه؟؟ (4 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: خشم وجودی من (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: مقایسه من با دیگران (3 دقیقه)

 

 1. جلسه پنجم: ارزش وجودی من
 • دنیای دلخواه من (21 دقیقه)
 • ارزش وجودی من (14 دقیقه)
 • دعا کردن (17 دقیقه)
 • مراقبه جلسه پنجم (46 دقیقه)
 • تمرین روز اول: دفترچه ارزش گذاری (5 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: غر زدن ممنوع (5 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: عادت شکرگزاری (4 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: خواستن از خدا (5 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: برگشت به گذشته (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: روحت رو تغذیه کن (7 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: اطرافیانت رو بغل کن (4 دقیقه)

 

 1. جلسه ششم: رفتار کلی و کنترل موثر
 • کنترل موثر یک (13 دقیقه)
 • کنترل موثر دو (13 دقیقه)
 • کنترل موثر سه (8 دقیقه)
 • مراقبه جلسه ششم (42 دقیقه)
 • تمرین روز اول: اولین واکنش شما (5 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: اجتناب کردن (5 دقیقه)