20%
تخفیف

دوره افکار من ، پکیج تخصصی درمان وسواس های چندین ساله (کپی)

سه ماه کنار هم هستیم

در این دوره سه ماهه که شامل 12 جلسه آموزشی می باشد به شما آموزش داده می شود مشکلات و نقص ها و نیازهای وجودی خود را بیابید و به کمک یکدیگر با تمرینات هر روزه خود مشکلات را حل کنید و خودتان وسواستان را به کمک ما درمان میکنید

در این دوره یک روز هفته آموزش درمان دارید

هفت روز هفته را باهم در راستای آموزش دیده شده تمرین میکنیم

دقیقا همانند آن است که هر روز یک جلسه خصوصی 2 الی 3 ساعته با دکتر خود دارید.

0
4,800,000 تومان
20%
تخفیف

دوره افکار من ، پکیج تخصصی درمان وسواس های چندین ساله

سه ماه کنار هم هستیم

در این دوره سه ماهه که شامل 12 جلسه آموزشی می باشد به شما آموزش داده می شود مشکلات و نقص ها و نیازهای وجودی خود را بیابید و به کمک یکدیگر با تمرینات هر روزه خود مشکلات را حل کنید و خودتان وسواستان را به کمک ما درمان میکنید

در این دوره یک روز هفته آموزش درمان دارید

هفت روز هفته را باهم در راستای آموزش دیده شده تمرین میکنیم

دقیقا همانند آن است که هر روز یک جلسه خصوصی 2 الی 3 ساعته با دکتر خود دارید.

52
4,800,000 تومان