دوره مقدماتی درمان وسواس

آنچه در این ۸ جلسه می آموزید:

شناسایی افکار وسواسی از افکار عادی و طرز برخورد با افکار وسواسی
مراقبه آشنایی با زمان حال و حضور در زمان حال
شناسایی احساسات بدنی و افکار
ارتباط متفاوت با افکار و باورهایتان، متوجه میشوید افکارتان دیگر جزیی از وجود شما نیستند و یک چیز جدا میدانید و دیگر با افکارتان درگیر نمی شوید. باوجود اینکه افکارتان ره در ذهنتان میبینید ولی راحت از کنارش رد میشید مانند افراد عادی.
عادتهای اشتباهتان را میشناسید و انها رو متوقف می کنید.
احساسات و افکارتان را از هم جدا مکنید تا انقدر شما رو اذیت نکنند و فکر نکنید که اینها واقعی هستند، و اینقدر عمیق روی شما تاثیر نمیگذارند.
بر روی زمان حال مسلط می شوید و می توانید براحتی از بودن در گذشته و آینده خلاص شوید.
رفتار و عادتهای وسواسی را انجام میدهید ولی از انجام ان افکار و رفتار بسیار متنفر هستید و به دید چیزی مسخره به ان نگاه میکنید.
زندگی کردن در لحظه حال، نه اینکه افکار و احساساتمان رو سرکوب یا فراموش کنیم، چرا که فراموش کردن یا سرکوب کردن افکار خود باعث مشکل جدیدی می شود.
یاد میگیرید در واقعیت و اطمینان زندگی کنید نه بر اساس شک و تردید.
پذیرش افکار و احساس رو می اموزید، اینکه چگونه افکار و احساستان را بپذیرید نه اینکه با آنها در جنگ و ستیز باشید.
به غیرواقعی بودن افکارتان اطمینان می کنید، یا متوجه می شوید افکار وسواسیتان واقعی نیستند.
َافکار و احساساتتان حقیقت زندگی شما نیستند و با وجود دیدن آنها به آنها اهمیتی نمیدهید.
جدا شدن رفتار آیینمند و افکار آیینمند.
و در اخر یاد میگیرید از خود مراقبت کنید.
در اصول جلسات هم یاد میگیرید مراقبه کنید و سطح امواج بتای مغزی رو به امواج آلفا تبدیل کنید، جایی که میتوان بر روی ناخودآگاه تاثیر گذاشت. همچنین در جلسات انگیزه به شما داده میشه که بخواید درمان رو شروع و ادامه بدید.

1
1,000,000 تومان