25%
تخفیف

پکیج کامل دوره تخصص درمان وسواس شامل 30 جلسه مشاوره تخصصی به همراه فایل صوتی قدرتمند (دوره فرش تا عرش)

دوره کامل و قدرتمند درمان وسواس (از فرش تا عرش) + فایل صوتی به همراه 30 جلسه مشاوره تخصصی وسواس

 1. جلسه اول: مفاهیم وسواس
 • وسواس چیست و انواع آن (40 دقیقه)
 • مفاهیم وسواس (30 دقیقه)
 • نحوه برداشت افراد وسواسی از افکار خود (17 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه اول (21 دقیقه)
 • مراقبه جلسه اول (35 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: ایجاد باور بهبودی (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: سرنوشت را از سرنوشت (6 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: تنفس عمیق (3 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: تغییر افکار و تغییر باور (3 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: لحظه حال (4 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: کمالگرایی (3 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: لطفا سختگیر نباشید (6 دقیقه)

 

 1. جلسه دوم: انتخاب گری و باورها
 • انتخابگری و باور (35 دقیقه)
 • بحث انتخابگری و باور (20 دقیقه)
 • چرا وارسی بدنی (16 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه دوم (17 دقیقه)
 • مراقبه جلسه دوم (32 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: انتخاب کردن (8 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: برداشت ذهنی (10 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: برداشت ذهنی و وارسی (5 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: برای چی غر میزنم (5 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: غر زدن و وارسی بدنی (5 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: نگرانی (6 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: تنبیه خودم (6 دقیقه)

 

 1. جلسه سوم: اهداف و پذیرش خود
 • پذیرش خود (39 دقیقه)
 • تعیین هدف (21 دقیقه)
 • توضیحات مراقبه جلسه سوم (27 دقیقه)
 • مراقبه جلسه سوم (26 دقیقه)
 • مراقبه وارسی بدنی (15 دقیقه)
 • تمرین روز اول: سرزنش ممنوع (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: نوشتن اهداف (6 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: شما هم غر میزنید (5 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: برای خودتان احترام قائلید؟؟ (7 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: اعتماد بنفس خودت رو ببر بالا (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: میدونستید شنا هم سخت گیرید؟؟ (4 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: اعتماد بخدا و خود (5 دقیقه)

 

 1. جلسه چهارم: 5 نیاز اساسی بدنبال حس عالی
 • پنج نیاز اساسی ما چیست؟ (31 دقیقه)
 • بدنبال احساس خوب (22 دقیقه)
 • مراقبه جلسه چهارم (56 دقیقه)
 • تمرین روز اول: احساس صبحگاهی (6 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: بررسی نیازهای من (3 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: خواسته ها و نیازهای درونی من (4 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: بخشش یا کینه؟؟ (4 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: خشم وجودی من (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: مقایسه من با دیگران (3 دقیقه)

 

 1. جلسه پنجم: ارزش وجودی من
 • دنیای دلخواه من (21 دقیقه)
 • ارزش وجودی من (14 دقیقه)
 • دعا کردن (17 دقیقه)
 • مراقبه جلسه پنجم (46 دقیقه)
 • تمرین روز اول: دفترچه ارزش گذاری (5 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: غر زدن ممنوع (5 دقیقه)
 • تمرین روز سوم: عادت شکرگزاری (4 دقیقه)
 • تمرین روز چهارم: خواستن از خدا (5 دقیقه)
 • تمرین روز پنجم: برگشت به گذشته (3 دقیقه)
 • تمرین روز ششم: روحت رو تغذیه کن (7 دقیقه)
 • تمرین روز هفتم: اطرافیانت رو بغل کن (4 دقیقه)

 

 1. جلسه ششم: رفتار کلی و کنترل موثر
 • کنترل موثر یک (13 دقیقه)
 • کنترل موثر دو (13 دقیقه)
 • کنترل موثر سه (8 دقیقه)
 • مراقبه جلسه ششم (42 دقیقه)
 • تمرین روز اول: اولین واکنش شما (5 دقیقه)
 • تمرین روز دوم: اجتناب کردن (5 دقیقه)

 

1
8,000,000 تومان 6,000,000 تومان
28%
تخفیف

پکیج کامل دوره مقدماتی درمان وسواس شامل 8 جلسه مشاوره تخصصی به همراه فایل صوتی

آنچه در این ۸ جلسه می آموزید:

شناسایی افکار وسواسی از افکار عادی و طرز برخورد با افکار وسواسی
مراقبه آشنایی با زمان حال و حضور در زمان حال
شناسایی احساسات بدنی و افکار
ارتباط متفاوت با افکار و باورهایتان، متوجه میشوید افکارتان دیگر جزیی از وجود شما نیستند و یک چیز جدا میدانید و دیگر با افکارتان درگیر نمی شوید. باوجود اینکه افکارتان ره در ذهنتان میبینید ولی راحت از کنارش رد میشید مانند افراد عادی.
عادتهای اشتباهتان را میشناسید و انها رو متوقف می کنید.
احساسات و افکارتان را از هم جدا مکنید تا انقدر شما رو اذیت نکنند و فکر نکنید که اینها واقعی هستند، و اینقدر عمیق روی شما تاثیر نمیگذارند.
بر روی زمان حال مسلط می شوید و می توانید براحتی از بودن در گذشته و آینده خلاص شوید.
رفتار و عادتهای وسواسی را انجام میدهید ولی از انجام ان افکار و رفتار بسیار متنفر هستید و به دید چیزی مسخره به ان نگاه میکنید.
زندگی کردن در لحظه حال، نه اینکه افکار و احساساتمان رو سرکوب یا فراموش کنیم، چرا که فراموش کردن یا سرکوب کردن افکار خود باعث مشکل جدیدی می شود.
یاد میگیرید در واقعیت و اطمینان زندگی کنید نه بر اساس شک و تردید.
پذیرش افکار و احساس رو می اموزید، اینکه چگونه افکار و احساستان را بپذیرید نه اینکه با آنها در جنگ و ستیز باشید.
به غیرواقعی بودن افکارتان اطمینان می کنید، یا متوجه می شوید افکار وسواسیتان واقعی نیستند.
َافکار و احساساتتان حقیقت زندگی شما نیستند و با وجود دیدن آنها به آنها اهمیتی نمیدهید.
جدا شدن رفتار آیینمند و افکار آیینمند.
و در اخر یاد میگیرید از خود مراقبت کنید.
در اصول جلسات هم یاد میگیرید مراقبه کنید و سطح امواج بتای مغزی رو به امواج آلفا تبدیل کنید، جایی که میتوان بر روی ناخودآگاه تاثیر گذاشت. همچنین در جلسات انگیزه به شما داده میشه که بخواید درمان رو شروع و ادامه بدید.

1
2,500,000 تومان 1,790,000 تومان
27%
تخفیف

پکیج کامل دوره مقدماتی درمان وسواس شامل 4 جلسه مشاوره تخصصی به همراه فایل صوتی

آنچه در این ۸ جلسه می آموزید: شناسایی افکار وسواسی از افکار عادی و طرز برخورد با افکار وسواسی مراقبه…

2
1,300,000 تومان 950,000 تومان